Welkom op de website van de Keldonkse Ondernemers Vereniging

De Keldonkse Ondernemers Vereniging:

bestaat sinds 2008 en heeft als doelstelling:

  Bijdragen aan de leefbaarheid van Keldonk.
  Bedrijfsbezoeken organiseren: kijken en leren van mede ondernemers.
  Samenwerking zoeken met omliggende dorpen.
  Zorgen voor een goede informatieoverdracht en presentatie van onderwerpen van algemeen     nut.

richt zich op ondernemers die met hun bedrijf zijn gevestigd in Keldonk of van wie de directeur c.q. eigenaar in Keldonk woont. De vereniging biedt haar leden de mogelijkheid ervaring en ideeën uit te wisselen, maar ook om de, vaak zo noodzakelijke, persoonlijke contacten te leggen. Eveneens bestaat de mogelijkheid om de eigen onderneming te presenteren.

is een vereniging vóór en dóór ondernemers, waarin de Keldonkse ondernemers een klankbord hebben naar elkaar, maar ook naar bijvoorbeeld overheidsinstanties en andere instellingen die een ondernemer regelmatig op zijn/haar pad tegenkomt.
Als Keldonkse ondernemer is het lidmaatschap absoluut een toegevoegde waarde voor uw bedrijf en eigenlijk mag u dus niet ontbreken op onze ledenlijst.

 

De vereniging heeft op dit moment 44 leden.
De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 125,00 per kalenderjaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Keldonkse Ondernemers Vereniging 2008 - 2024    ::    Email: secretariaat@keldonkseondernemersvereniging.nl    ::    Design: Webdesign Autoscope